მიმაგრებული ფაილები:

განჩინება18.12.2020 16:53
განჩინება26.01.2021 19:44
განჩინება26.01.2021 19:45
განჩინება26.01.2021 19:45
განჩინება26.01.2021 19:45
განჩინება26.01.2021 19:46
განჩინება26.01.2021 19:47
განჩინება26.01.2021 19:47
განჩინება26.01.2021 23:02
განჩინება26.01.2021 23:02
განჩინება26.01.2021 23:02
განჩინება26.01.2021 23:02
სასამართლო სხდომის ოქმი26.01.2021 23:02
განჩინება05.02.2021 15:32
განჩინება05.02.2021 15:32
აქტი08.02.2021 13:47
განჩინება29.03.2021 13:42
განჩინება20.04.2021 16:05
განჩინება20.04.2021 16:05
განჩინება20.04.2021 16:05
განჩინება20.04.2021 16:05
სასამართლო სხდომის ოქმი20.04.2021 16:06